Upprdrag

  • Innovationsrådgivare för Almi Företagspartner Väst
  • Expertbedömmare för Vinnova

Vill du veta mer?