Ola föreläser om följande ämnen

  • Hur skapas hållbar & lönsam tillväxt
  • Livsplanen – ditt första steg mot personlig framgång
  • Inspirationsföreläsning om entreprenörskap

Vill du veta mer?