Föreläsningar

Ola föreläser om följande ämnen Hur skapas hållbar & lönsam tillväxt Livsplanen – ditt första steg mot personlig framgång Inspirationsföreläsning om entreprenörskap Vill du veta mer?